VÆRGEMÅL & FREMTIDSFULDMAGTER

Står du i en situation med en pårørende, der ikke kan tage vare på sig selv?
Hvem skal tage sig af dig, hvis du selv bliver syg?

Når personer ikke har det fornødne mentale eller fysiske helbred til, at kunne træffe beslutninger om deres økonomi og personlige forhold, kan der være behov for en værge.

En værge er en person, som handler på vedkommendes vegne.

VÆRGEMÅL & FREMTIDSFULDMAGTER

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan få en værge. Der er også mange former for værgemål, og der er ofte kun brug for begrænset værgemål.   

Gennem Familieretshuset kan man iværksætte værgemål for personer, der har behov for det. 

Det kan dog være en vanskelig opgave for pårørende at navigere igennem systemet.   

Vi kan bistå gennem Familieretshusets proces og rådgiver indenfor hvilken type værgemål der bør søges om.  

Vi tilbyder også at påtage os rollen, som værge i særlige situationer.  

Fremtidsfuldmagt

Hvem skal tage sig af dig, hvis du bliver syg?

Hvis du ønsker indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, såfremt du på et senere tidspunkt i dit liv ikke længere selv kan, kan du oprette en fremtidsfuldmagt.

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag
Fremtidsfuldmagtsregistret

Fremtidsfuldmagten ligger uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret, så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold. 

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag
fremtidsfuldmægtigen

Såfremt fremtidsfuldmagten sættes i kraft, er det den fremtidsfuldmægtig, du har valgt, der repræsenterer dig på de områder, som du har valgt fuldmagten omfatter. 

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag
Hvad skal fremtidsfuldmagten omfatte?

Du bestemmer selv, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte, og den kan begrænses til, at omfatte enkelte forhold eller omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold.

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag
Fremtidsfuldmagtsregistret

Gennem Familieretshuset lægges fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret. 

Familieretshuset opfordrer til, at man søger rådgivning, hos en advokat, såfremt man ønsker rådgivning om, hvad fremtidsfuldmagten skal indeholde.  

Vi kan rådgive indenfor, hvad fremtidsfuldmagten skal indeholde, samt forskelle og ligheder mellem almindelig fuldmagter, fremtidsfuldmagter og værgemål.