Sonja Toft

Advokat (H)

Jeg har mere end tredive års erfaring med familieret og arveret. Der er gennem mine år som advokat, sket meget på disse retsområder, og jeg forstår, hvor vigtigt det er for mine klienter, at deres sager bliver varetaget med omhu. Jeg er dynamisk og slagkraftig, når det er påkrævet, men vil også altid søge den bedste løsning ved at indgå aftaler, når det er muligt.

I 1996 opnåede jeg møderet for Højesteret, og jeg kan derfor føre din sag gennem alle retsinstanser, Byret, Landsret og Højesteret.

For blot at nævne visse af de sagstyper, som jeg sidder med til dagligt, og har indgående kendskab til, er det sager om børn, herunder forældremyndighed, bopæl og samvær – om økonomien som ægtefæller eller samlevende; ægtepagter, bodelinger, separation/skilsmisse, og arveretlige problemstillinger, samt rådgivning om oprettelse af testamente og bistand til dødsboskifte. Der er en tiltagende tendens til, at der i mange familieretlige sager fremsættes beskyldninger om strafferetlige handlinger – typisk med børnene eller den tidligere samlever/ægtefælle som den forurettede. Jeg er vant til at håndtere disse situationer, og har også en del straffesager.

Udover min advokatuddannelse har jeg tidligere arbejdet i socialforvaltningen, jeg er uddannet lærer og har fra 1990-1998 været Formand for Foreningen Far til støtte for børn og forældre. Min brede baggrund og mange års erfaring som advokat bruger jeg aktivt hver dag, og jeg har ikke mistet hverken interessen eller gejsten for hver eneste sag.

Hos mig er du altid velkommen til at sende mig en mail eller ringe mig op, så vi sammen kan finde ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig i din situation.