Selskabsret
JURIDISK RÅDGIVNING -SELSKABSFORM, AFTALER & FONDE

Selskabsretten omhandler regulering af selskaber, og reglerne virker ofte uoverskuelige for selskabsejere. Vi tilbyder vores erhvervsdrivende klienter rådgivning og udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter, herunder vedtægter og fortrolighedsaftaler m.m.

Advokatfirmaet Sonja Toft tilbyder juridisk rådgivning til små og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor flere områder af en virksomheds udvikling.

Selvskabsloven regulerer blandt andet anpartsselskaber og aktieselskaber, og indeholder regler om hæftelse, ledelse, direktion, bestyrelse, og forskellige aftaler m.m.

Selskabsretten omfatter også andre retlige regler, herunder lov om erhvervsdrivende virksomheder. Derudover er selskabsretlige og obligationsretlige principper omfattet af selskabsretten.

Advokatfirmaet Sonja Toft rådgiver indenfor:

 • Valg af etableringsform, og stiftelse af selskab, herunder holdingselskaber
 • Aftaler, herunder Ejeraftaler – Samarbejdsaftaler – Partnerskab – Fortrolighedsaftaler
 • Fonde – Erhvervsdrivende fonde – Stiftelse – Vedtægt
 • Bestyrelsesarbejde
SELSKABSRET JURIDISK RÅDGIVNING -SELSKABSFORM, AFTALER & FONDE

Fonde

Der skelnes mellem erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

En erhvervsdrivende fond er pålagt årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved ikke-erhvervsdrivende fonde er der kun krav om aflægning af årsregnskab, hvis fonden har aktiver over et bestemt beløb.

En fond skal desuden opfylde nogle krav. Fonden skal have en formue af varig karakter, som er uigenkaldelig, den skal have et eller flere bestemte formål, og ledelsen skal være selvstændig i forhold til stifter.

Advokatfirmaet Sonja Toft rådigiver indenfor:

 • Ikke-erhvervsdrivende Fonde – Stiftelse – Vedtægter
 • Erhvervsdrivende Fonde – Stiftelse – Vedtægter

Aftaler

Aftalefrihedens grundsætning hviler på det grundlag, at en aftale indgås mellem to parter individuelt. Der er på denne baggrund gennem årenene udviklet en del standardkontrakter, som ikke altid understøtter de individuelle behov.

Vi kan i den forbindelse varetage vores klienters behov, således at aftalen sikre og understøtter de unikke krav og behov vores klienter har.

 • Ejeraftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Partnerskab
 • Fortrolighedsaftaler
 • Handelsaftaler
 • Internationale aftaler

Bestyrelsesarbejde

Det anbefales, at alle virksomheder har en professionel bestyrelse, som kan bidrage til forhandling af kontrakter og langsigtede strategier. Med en advokat i bestyrelsen sikre virksomheder overholdelse af formelle lovkrav – Compliance.

 • Ikke-erhvervsdrivende Bestyrelser – Stiftelse – Vedtægter
 • Erhvervsdrivende Bestyrelser – Stiftelse – Vedtægter

Virksomhedsstiftelse

Det er afgørende, at der vælges, den korrekte selskabsform og konstruktion, når der etableres en virksomhed.

 • Virksomhedsstiftelse, herunder ApS og A/S
 • Virksomhedsstilftelse, herunder enkeltmandsvirksomhed og interessentskaber.