Selina Sejer Grolin

Advokat

Jeg har indgående erfaring med familieretlige problemstillinger samt arveret og strafferet. Derfor ved jeg også, at det handler om at hjælpe dig som klient på bedst mulige måde, og søge den mest optimale løsning – juridisk og menneskeligt – i netop din situation.

Mine specialeområder knytter sig både til børn og økonomi. Jeg arbejder i det daglige primært med forældremyndighed, bopæl og samvær, separation og skilsmisser (formelt og bodeling), samt samlivsophævelser. Jeg har også en del strafferetlige sager, som ofte er afledt af et brud i familien.

Herudover har jeg en stor interesse for menneskets grundlæggende rettigheder på nationalt og internationalt plan, hvorfor jeg tidligere har været ekstern underviser igennem flere år i faget Individets Grundlæggende Rettigheder ved Københavns Universitet. Min viden indenfor området anvender jeg både i familieretlige og strafferetlige sammenhænge.

Udover mit arbejde i advokatvirksomheder, har jeg tidligere beskæftiget mig med diverse juridiske problematikker i gennem 5 år, som rådgiver i Københavns Retshjælp. Jeg er uddannet Cand.Jur. fra Københavns Universitet. I 2018 opnåede jeg advokatbeskikkelse og fik senere samme år proceduretilladelse for Østre Landsret.

Ved siden af mit arbejdsliv er jeg selv forælder, og har 3 børn, som alle er i skolealderen.