OM OS

Advokatfirmaet Sonja Toft yder kvalificeret og nærværende rådgivning indenfor Privatret, Strafferet og Erhvervsret.

Vores advokater er højt specialiserede inden for Familieret og Arveret, hvilket er det fagområde, Advokatfirmaet Sonja Toft udsprang af.

Vi forstår, hvad sagen betyder for dig, og hvor vigtigt det er at tage hånd om din problemstilling på bedst mulige måde. Vi kender processerne, og kan føre dig igennem dem, samtidig med vi har forståelse for de følelsesmæssige aspekter, som ofte fylder. Samtidig har vi altid for øje, om der kan findes en forligsmæssig løsning.

Advokatfirmaet Sonja Toft blev oprettet i 1988, og har siden 2011 været i kontorfællesskab med Kønig Advokater på Amaliegade i Københavns centrum.

OM OS Advokatfirmaet Sonja Toft

Med tiden har vi tilføjet Strafferet, som et retsområde, vi ofte beskæftiger os med. Vores erfaring viser, at det har stor betydning, hvilken indsats advokaten yder i disse sager. Vi forstår, hvor vigtigt det er for forsvareren at følge sagens efterforskningsskridt og forholde sig kritisk til efterforsknings- og analysearbejdet, hvorfor vi stiller høje krav til politiet og anklagemyndigheden.

Vores kontor har herudover fået tilføjet nye kræfter i form af medarbejdere, som har stærke kompetencer inden for flere nationale og internationale dele af Erhvervsretten. Vi har særligt kendskab til Amerikansk ret og EU-retlige forhold, og er juridisk stærke på engelsk. Vi holder fokus på bæredygtig økonomiske udvikling, når vi beskæftiger os med erhvervsretlige forhold, herunder også Compliance indenfor de mere bløde juraområder, blandt andet CSR, Klima/Parisaftalen og menneskerettigheder.

Vi har et internationalt udsyn og stærke internationale relationer, og kan derfor bistå vores klienter i juridiske forhold på tværs af grænser både indenfor Privatretten og Erhvervsretten.

For os er din sag ikke blot en i rækken. Vi prioriterer alle vores sager højt, og laver en individuel vurdering og forventningsafstemning i forhold til, hvad der kan, og skal gøres, i netop din situation – og ikke mindst, hvad målet med vores bistand er.

Du er altid velkommen til at kontakte vores kontor og få en drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.