Konkurrenceret

Konkurrence er et af de vigtigste midler til at sikre effektiv ressourceudnyttelse, da det tvinger aktører til at yde deres bedste, og er derfor en vigtig kilde til udvikling og velfærd.

I hvilke situationer skal man være opmærksom på de konkurrenceretlige regler, og hvem er omfattet?

Vi rådgiver vores klienter I konkurrenceretlige aspekter, herunder indberetninger til Konkurrencestyrelsen, samt compliance med de konkurrenceretlige regler.

Vores internationale udsyn og ekspertise indenfor EU og Amerikanske konkurrenceretlige forhold, understøtter vores rådgivning, fordi vi netop holder skarpt øje med konkurrenceretlige tvister.

KONKURRENCERET Konkurrence er et af de vigtigste midler til at sikre effektiv ressourceudnyttelse

Konkurrencereglerne sikrer konkurrence, til gavn for alle parter på markedet, herunder virksomheder, forbrugere og samfundet generelt.

Virksomheders incitament til innovation er baseret på effektiv konkurrence, som forbedrer produkter og forhandler dem til konkurrencedygtige priser og vilkår.

Konkurrenceretten regulerer overordnet tre områder:

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag
konkurrencebegrænsende aftaler

Forbuddet mod visse konkurrencebegrænsende aftaler, herunder fastsættelse af kunstigt høje priser og karteldannelse.

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag
Misbrug af dominerende stilling

Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, som hindrer en dominerende virksomhed i, at udnytte sin markedsposition til, at udøve konkurrencebegrænsende adfærd på markedet til skade for andre virksomheder (dermed også forbrugerne) eller direkte overfor forbrugerne.

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag
Regulering af fusioner/kontrolerhvervelser

Regulering af fusioner/kontrolerhvervelser af en bestemt størrelse, hvor konkurrencestyrelsen undersøger, om en fusion kan tillades, eller om den skal forbydes, fordi den hæmmer konkurrencen på markedet.

Hvem er omfattet af konkurrencereglerne?

Alle erhvervsvirksomheder er, som udgangspunkt omfattet af konkurrencereglerne om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Dog er det kun virksomheder, som er dominerende på markedet, der er omfattet af forbuddet mod misbrug af dominerende stilling.

De danske konkurrenceregler kommer hovedsageligt fra EU og findes i Konkurrenceloven og Traktaten (TEUF). Yderligere, rådgiver vi indenfor Amerikansk Konkurrenceret ”Antitrust Law.”

Advokatfirmaet Sonja Toft rådgiver indenfor flere konkurrenceretlige aspekter, herunder:

  • Horisontale forhold, som omfatter forskellige aftaler
  • Fritagelse fra reglerne, herunder gruppefritagelse
  • Udarbejdelse af juridiske vurderinger
  • Udarbejdelse af klagesager
SELSKABSRET JURIDISK RÅDGIVNING -SELSKABSFORM, AFTALER & FONDE