Klimaloven og virksomheder

Regeringen lancerede den ambitiøse klimalov i 2020, som på rekordtid skal reducere de danske CO2-udledninger med 70% med henblik på at nedsætte CO2 til 23 mio. ton i 2030.
Danmark er nået rimeligt langt, men der er stadig lang vej for at nå målene, og virksomheder stirre sig ofte blinde på den danske klimalov, hvilket der er flere årsager til:

  • Klimaloven er begrænset til Danmark, hvilket er en udfordring fordi mange virksomheders aktiviteter går på tværs af grænser, og det gør virksomheders CO2-udledning derfor også.
  • Klimaloven er baseret på 70% målet fra 1990, og det er særdeles sjældent også den naturlige baseline for en virksomhed, idet mange virksomheder har ændret størrelse, ikke længere eksistere, eller har ændret aktivitet.
  • Klimaloven er baseret på statistiske formodninger om CO2-udledning, som ikke nødvendigvis passer på samtlige virksomheder, hvor en bestemt virksomhed potentielt udleder større eller mindre mængder CO2 end gennemsnittet.

Klimarådet udkom med en statusrapporten i februar 2021, som omhandler en vurdering af om Danmark når sit klimamål. På trods af at Danmark allerede har reduceret 40% CO2-udledning (primært på grund af kul, som er erstattet med vindmøller og biomasse og energieffektivitet), samt diverse politiske aftaler om flere elbiler, grøn skattereform, og energiøer, er det dog “Klimarådets samlede vurdering, at regeringens klimaindsats ikke anskueliggør, at 70-procentsmålet nås”.

HVORDAN VI, ADVOKATER, KAN HJÆLPE VIRKSOMHEDER

Ifølge Klimarådet mangler Danmark at finde løsninger for at reducere CO2-udledningen med yderligere 13 mio. ton. Klimarådet anbefaler at det blandt andet kan opnås ved at indføre en ensartet CO2-afgift.
Andre anbefalinger til en dansk strategi er Power-to-X, som vores advokater beskæftiger sig med. Power-to-X understøtter reducering af CO2-udledning på 13 mio. ton i 2030, hvilket kræver en massiv indsats for startup af produktion.
Kickstart af produktion kræver store investeringer, samt internationalt samarbejde, hvilket netop kræver advokater med et internationalt udsyn, som os. Det kræver også, at erhvervslivet løbende involveres og tages med på råd relateret til Power-to-X-strategien, og her er vores specialiserede advokater særdeles aktiver, da det stiller store krav til de virksomheder, som skal udvikle og modne produkter og teknologier. Yderligere kan advokater vejlede i relation til CSR, SRI, og ESG – også vores specialeområder.
Disse ovennævnte begreber er ofte svære at skelne imellem, og derfor er de her kort defineret:

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag Power-to-X (PtX)

Power-to-X (PtX) er en proces, hvor grøn elektricitet indgår i omdannelsesprocesser til brint eller andre brintbaseret PtX-produkter, som kan anvendes indenfor sektorer, hvor det ikke er en oplagt mulighed at elektrificere, eksempelvis i den tunge industri og den tunge transport.

Der anvendes overskydende elektrisk energi, ofte under perioder hvor generering af fluktuerende vedvarende energi overskrider elnettets kapacitet eller behov. X-terminologien betyder eksempelvis power-to-gas. PtX er CO2 neutral og er afgørende for grøn omstilling indenfor energisektoren.

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag ESG

ESG står for ”Environment, Social and Governance”, på dansk: miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Disse tre parametre anvendes for at måle og vurdere en virksomheds ansvarlighed og bæredygtighed. Virksomhedens miljømæssige mål vurderes ud fra blandt andet energiforbrug og genanvendelse af materialer.

Det sociale aspekt omfatter virksomhedens forhold til menneske- og arbejdsrettigheder, og selskabsledelse omhandler direktionens etiske ledelse og forretning. ESG-analysen er den mest almindelige analysemetode inden for bæredygtige investeringer.

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag SRI

SRI er en forkortelse af ”Socially Responsible Investments” med afsæt i FN’s og OECD retningslinjer i relation til bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer, herunder en virksomheds sociale ansvar i relation til investering både i ind- og udlandet.

Det omfatter at en virksomheds direktion sikre virksomhedens overholdelse af internationale standarder og retningslinjer.  

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag CSR

CSR er en forkortelse af ”Corporate Social Responsibility”, som er en virksomheds sociale ansvar, hvor begrebet omfatter miljømæssige hensyn og udvise hensyn til samfundet generelt.  Det er en stor og vigtig del for direktionen i både små og store virksomheder.

Kontakt
Kontakt os. Send os en mail eller ring til vores kontor: +45 33 70 20 00
Kategori
Tags

Det er ikke muligt at efterlade en kommentar