Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Honoraret omfatter:

Afholdelse af et møde/telefonmøde

Udarbejdelse af udkast til testamente

Evt. rettelser af testamentet samt færdiggørelse heraf

Udfyldning af genpart + følgeskrivelse med vejledning til vedståelse af testamentet hos notaren i Retten

Fra kr. 5.000 inkl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Honoraret omfatter:

Afholdelse af et møde/telefonmøde

Udarbejdelse af udkast til ægtepagt

Evt. rettelser af ægtepagten samt færdiggørelse heraf

Tinglysning af ægtepagten via tinglysning.dk

Diverse korrespondance i form af telefoniske drøftelser og mailkorrespondance i rimeligt omfang

Fra kr. 4.000 inkl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Honoraret omfatter:

Afholdelse af et møde/telefonmøde

Udarbejdelse af udkast til fremtidsfuldmagt(er)

Evt. rettelser af fremtidsfuldmagten samt færdiggørelse heraf

Tinglysning af fremtidsfuldmagt(erne) via tinglysning.dk

Følgeskrivelse med vejledning til vedståelse af fremtidsfuldmagt(erne) hos notaren i Retten

Fra kr. 2.000 inkl. moms for 1 fremtidsfuldmagt

Fra kr. 2.500 inkl. moms for 2 fremtidsfuldmagter

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

FAMILIEOVERDRAGELSE AF FAST EJENDOM

Honoraret omfatter:

Afholdelse af et møde/telefonmøde

Evt. korrespondance med bank(er)

Tinglysning af skøde via tinglysning.dk

Evt. yderligere tinglysningsmæssige ekspeditioner

Diverse korrespondance i form af telefoniske drøftelser og mailkorrespondance i rimeligt omfang


Fra kr. 4.000 inkl. moms

FAMILIEOVERDRAGELSE INKL. UDARBEJDELSE AF KØBSAFTALE

Honoraret omfatter ovenstående arbejde samt udarbejdelse af købsaftale

Evt. rettelser af købsaftalen samt færdiggørelse heraf


Fra kr. 7.000 inkl. moms

FAMILIEOVERDRAGELSE AF FAST EJENDOM + GÆLDSBREV

Honoraret omfatter ovenstående arbejde samt udarbejdelse af gældsbrev

Evt. rettelser af gældsbrevet samt færdiggørelse heraf

Fra kr. 6.000 inkl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

GÆLDSBREV

Honoraret omfatter:

Afholdelse af et møde/telefonmøde

Udarbejdelse af gældsbrev

Evt. rettelser af gældsbrevet samt færdiggørelse heraf

Fra kr. 3.000 inkl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

KØBERRÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KØB AF FAST EJENDOM (SÆLGER/MÆGLER BERIGTIGER)

Honoraret omfatter:

Gennemgang af købsaftale og handlens øvrige dokumenter

Afholdelse af et møde/telefonmøde

Evt. forbeholdsskrivelse eller godkendelse af handlen i sin helhed til ejendomsmægler

Korrespondance med ejendomsmægler, herunder gennemgang og godkendelse af ejendomsmæglers udkast til skøde, refusionsopgørelse, evt. debitorskifte, forhøjelse af pant eller andre tinglysningsmæssige ekspeditioner, som fremgår af handlens dokumenter

Diverse korrespondance i form af telefoniske drøftelser og mailkorrespondance i rimeligt omfang

Fra kr. 5.000 inkl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

KØBERRÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KØB AF FAST EJENDOM (INKL. BERIGTIGELSE)

Honoraret omfatter:

Gennemgang af købsaftale og handlens øvrige dokumenter samt evt. forbeholdsskrivelse eller godkendelse af handlen

Afholdelse af et møde/telefonmøde

Evt. forbeholdsskrivelse eller godkendelse af handlen i sin helhed til ejendomsmægler

Korrespondance med ejendomsmægler, ejerforening, banker og evt. yderligere parter

Udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse og evt. debitorskifte, forhøjelse af pant eller andre tinglysningsmæssige ekspeditioner, som fremgår af handlens dokumenter

Frigivelse af købesum

Diverse korrespondance i form af telefoniske drøftelser og mailkorrespondance i rimeligt omfang

Fra kr. 8.000 inkl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Honoraret omfatter:

Afholdelse af et møde/telefonmøde

Udarbejdelse af udkast til samlivskontrakt

Evt. rettelser af samlivskontrakten samt færdiggørelse heraf

Diverse korrespondance i form af telefoniske drøftelser og mailkorrespondance i rimeligt omfang

Fra kr. 4.000 inkl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Honoraret omfatter:

Afholdelse af et møde/telefonmøde

Udarbejdelse af udkast til samejeoverenskomst

Evt. rettelser af samejeoverenskomst samt færdiggørelse heraf

Diverse korrespondance i form af telefoniske drøftelser og mailkorrespondance i rimeligt omfang

Fra kr. 4.000 inkl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Fra kr. 3.000 inkl. moms

SAMLIVSKONTRAKT I FORBINDELSE MED KØBERRÅDGIVNING VED KØB AF FAST EJENDOM

Fra kr. 3.000 inkl. moms

SAMEJEOVERENSKOMST I FORBINDELSE MED KØBERRÅDGIVNING VED KØB AF FAST EJENDOM

Alle priser er eksklusiv tinglysningsafgift eller andre afgifter og gebyrer, som evt. skal betales.

Fra kr. 3.000 inkl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Pakken indeholder:

En times rådgivning under et møde hos os / eller telefonmøde

Stiftelsesdokumenter

Registrering 

Udarbejdelse af aftaler (Der er stor forskel på, hvor omfattende dette arbejde er, og derfor kan prisen variere væsentligt).

Diverse korrespondance i form af telefoniske drøftelser og mailkorrespondance i rimeligt omfang

Fra kr. 5.000 excl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Pakken indeholder:

En times rådgivning under et møde hos os / eller telefonmøde

Bestemte stiftelsesdokumenter (Der er stor forskel på, hvor omfattende dette arbejde er, og derfor kan prisen variere væsentligt).

Registrering

Diverse korrespondance i form af telefoniske drøftelser og mailkorrespondance i rimeligt omfang

Fra kr. 8.000 excl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Pakken indeholder:

To times indledende rådgivningsmøde hos os, herunder drøftelse af vores krav

4 årlige bestyrelsesmøder

Udarbejdelse af aftaler

Diverse korrespondance i form af telefoniske drøftelser og mailkorrespondance i rimeligt omfang

Fra kr. 50.000 excl. moms

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag

Fastsættelse af vores honorar for udførelse af det aftalte arbejde vil ske i forbindelse med, eller umiddelbart efter, den indledende telefonsamtale, og fremgå af vores klientaftale, som fremsendes forinden arbejdet påbegyndes.

Tinglysningsafgifter:

Alle priser er eksklusiv tinglysningsafgift eller andre afgifter og gebyrer, som skal betales.