INTERNATIONAL INVESTERINGSRET / INVESTERINGSBESKYTTELSE

Bæredygtige internationale investeringsbeskyttelsesaftaler kan reducere voldgiftssager og økonomisk tab.

Internationale investeringsbeskyttelsesaftaler er internationale traktater mellem stater, der indbringer direkte investeringer fra udenlandske investorer (fysiske eller juridiske personer) i en Host-Stat (fremmed stat) og beskytter investoren imod Host-Statens juridiske system/lovgivning.

Investeringsaftalerne omfatter især beskyttelse mod ekspropriation af ejendom (både direkte og indirekte), og indebærer derfor forskellige investorbeskyttelsesstandarder.

INTERNATIONAL INVESTERINGSRET / INVESTERINGSBESKYTTELSE

Investeringsbeskyttelsesaftalerne indgås ofte, som bilaterale aftaler (BIT), men der er også tilsvarende regler i den Nordamerikanske Frihandelsaftale og Energichartertraktaten m.m.

BITs er normalt kortfattede aftaler på omkring 3 sider med 12 til 14 paragrafer delt i tre sektioner.

I 2020 var der 2338 BITs og 319 andre traktater med investeringsbeskyttelses- bestemmelser.

International investeringsret omfatter særlige regler, som er en blanding af investeringsbeskyttelse og international ret, samt standarder unikke til international economic law. Endvidere, er lovgivning i Host-Staten yderst vigtig, især indenfor fast ejendom og handel, arbejds- og miljø-ret, samt skattelovgivning m.m.

Endeligt er bæredygtige internationale investeringsaftaler mellem investorer og stater vigtige, ikke blot i relation til Parisaftalen, men også i relation til CSR. Menneskerettigheder og FN’s verdensmål.


International investeringsret opfattes generelt kaotisk. Derfor er juridisk rådgivning en vigtig del, når man overvejer at indgå aftaler med udenlandske stater.

Advokatfirmaet Sonja Toft tilbyder i den forbindelse at belyse de juridiske problemstillinger under et møde hos os. Og efterfølgende udarbejde en indledende juridisk vurdering af de faktiske forhold.

Vi kan potentielt være behjælpelige med at finde juridisk bistand i den aktuelle Host-Stat.

Vi kan afdække følgende områder:

 • Jurisdiktion og Investor
 • BITs
 • Nordamerikanske Frihandelsaftale
 • Energichartertraktaten
 • EU-regler og afgørelser
 • Beskyttelse mod ulovlig ekspropriation
 • Fair Equitable Treatment (FET)
 • Full Protection and Security
 • Minimum Standard of Treatment (MST)
 • National Treatment (NT) & Most Favorite Nation (MFN)
 • Diskrimination
 • Paraplybestemmelser
 • Konflikt mellem investeringsbeskyttelse og statsregulering
 • Konflikter mellem EU-ret og International Investeringsret
 • International voldgifts oplysning