ÆGTEPAGTER

Når man indgår ægteskab, får man automatisk delingsformue, hvilket vil sige, at man skal dele ens formue, hvis man senere bliver separeret, skilt eller i tilfælde af den enes død.

Det er derfor vigtigt, at man tager stilling til, om man ønsker at have særeje i sit ægteskab, hvilket mange ikke opdager, før det går op for dem, hvad det indebærer at have delingsformue.

ÆGTEPAGTER -Når man indgår ægteskab

En ægtepagt kan regulere særeje for alt, hvad man ejer og erhverver, enkelte genstande, herunder ens virksomhed, og meget mere.

Der er ikke noget krav om, at man skal indgå ægtepagten inden, at man bliver gift. Man kan også vælge at få udfærdiget en ægtepagt under ægteskabet.

Vi vil dog altid anbefale, at man får rådgivning om, hvorvidt man har behov for en ægtepagt inden, at man indgår ægteskab, og at man så vidt muligt også sørger for at have en gyldig ægtepagt på plads i forbindelse med, at man gifter sig.

For at en ægtepagt er gyldig, skal begge underskrive ægtepagten, og den skal tinglyses i personbogen.

Tinglysningsafgiften udgør kr. 1.750,00.

Vi rådgiver om ægtepagters betydning, og hvilken form for særeje, som passer til din og jeres situation.

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag
Pensionsordninger

Er du klar over, at sædvanlige pensionsordninger udgør en undtagelse til udgangspunktet om ligedeling i tilfælde af separation eller skilsmisse. Ægtefæller beholder som udgangspunkt egne pensionsordninger.

Hvis I synes det er mere fair, at der sker en ligedeling af jeres pensionsordninger, uanset hvem der har sparet mest op, skal I oprette en ægtepagt, som tydeligt beskriver dette.

Advokatfirmaet Sonja Toft. Vi engagerer os i din sag
Gæld

Ved en ægtepagt kan I også aftale, at jeres respektive gæld ikke skal fradrages i delingsformuen i tilfælde af separation, skilsmisse og død, hvilket ellers er tilfældet.