FAMILIE- & Arveret

Alle personer vil på et tidspunkt gennem livet stå over for juridiske problemstillinger inden for Familieretten eller Arveretten, og det er altid en god ide at få den rette rådgivning og hjælp i tide.

Advokatfirmaet Sonja Toft har mere end tredive års erfaring inden for Familie- og arveret, og kan blandt andet bistå med juridisk assistance på følgende områder:

FAMILIE- & ARVERET

Når man har børn, og ikke længere lever sammen, kan der ofte opstå spørgsmål eller udfordringer

Ønsker du eller din ægtefælle ikke længere at være gift, kan I ansøge om separation eller skilsmisse.

Når man er samlevende, er man ikke sikret på samme måde som ægtefæller.

I dag er der mange mennesker, der ejer et aktiv i sameje med en eller flere andre personer.

Når man indgår ægteskab, får man automatisk delingsformue, hvilket vil sige, at man skal dele ens formue, hvis man senere bliver separerede, skilt eller i tilfælde af død.

Har du brug for et testamente?

For at kunne oprette et testamente, skal du være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftigt.

Reglerne om retten til arv, vedrører retsforholdet efter en persons død.

De aktiver og passiver, som en afdød efterlader sig, kaldes et dødsbo.

Står du i en situation med en pårørende, der ikke kan tage vare på sig selv?Hvem skal tage sig af dig, hvis du selv bliver syg?

FAMILIE- & ARVERET

Alle personer vil på et tidspunkt gennem livet stå over for juridiske problemstillinger inden for familieretten eller arveretten. Det kan være at flytte sammen, købe bolig sammen, blive gift, få børn, gå fra hinanden og tilfælde af dødsfald.

De færreste forholder sig til alle de mulige familie- og arveretlige situationer, som kan opstå i deres fremtid. Det kan for det første være svært at sætte sig ind i retsområder, som dækker så mange love og regler. For det andet har vi nok alle et håb om, at vi aldrig vil komme ud for familieretlige eller arveretlige tvister. Man er heller ikke klar over, hvor store konsekvenser det kan have for en og ens nærmeste, hvis man ikke har sat sig ind i juraen, og foretaget de nødvendige dispositioner, før situationen opstår.

Det er ikke altid nemme spørgsmål, man skal forholde sig til, men det er vigtigt, at man ikke udskyder det til, at det er for sent.

Indgår man f.eks. i et ægteskab, kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte, hvis man ikke allerede forinden, taler sammen om, hvilken formueordning, der skal være i ens ægteskab, og hvad der skal ske i tilfælde af en separation eller skilsmisse. Flere og flere lever i dag som ugifte samlevende. Gør du det? Har du styr på, hvad det betyder, og ejer I noget sammen – måske et fælles hjem?

Det er også vigtigt at forholde sig til, hvad der skal ske, når man dør, og om man har sikret ens efterladte, som man ville.

Men det handler ikke kun om at sikre sig på forhånd. Det er mindst lige så vigtigt at få rådgivning tidligst muligt, når et problem opstår. At kende sin retsstilling, og at have juridisk sparring på sidelinjen kan forhindre mange fejltrin, og ofte medvirke til en bedre og hurtigere løsning af den konkrete situation.

Det er ydermere vigtigt at få de rette aftaler på plads, og at dokumenterne bliver formuleret klart og præcist, så der ikke opstår tvivl om, hvad der gælder.

Vores kontor har indgående erfaring med familie- og arveretten. Derfor forstår vi, hvad det betyder for dig at få den rette rådgivning og hjælp

Spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget.

Mange afholder sig fra at ringe til en advokat, hvis der opstår spørgsmål.

Hos os er man meget velkommen til at ringe, hvis man har behov for at vende, om der er behov for juridisk hjælp i en situation. Vi ved, at det altid er en tillidssag at samarbejde med en advokat, og det gælder ikke mindst, når det handler om familieretlige og arveretlige spørgsmål.