Erhvervsret

DANMARK – EU – INTERNATIONALT – U.S.A.

Advokatfirmaet Sonja Toft har et internationalt udsyn og tilbyder juridisk rådgivning indenfor bestemte nationale og internationale erhvervsretlige forhold. 

Vi har stærke internationale relationer og kan rådgive virksomheder, fonde og offentlige myndigheder inden for bestemte områder af erhvervsjura.

Indenfor flere af vores juridiske kompetenceområder, har vi særligt kendskab til EU- og Amerikansk ret.

Yderligere kan vi assistere i flere juridiske forhold i Monaco, herunder opholds- og arbejdstilladelse, samt forhold indenfor familieretten

ERHVERVSRET -Fritlagt billede af en erhvervsejendom. Farvetonen i billedet er blå

Det er afgørende, at der vælges, den korrekte selskabsform og konstruktion, når der etableres en virksomhed.

Bæredygtige internationale investerings-beskyttelsesaftaler kan reducere voldgiftssager og økonomisk tab.