Christine Wammen Sørensen

Advokatsekretær

Det er vigtigt for mig at give dig en god oplevelse – hvor du bliver mødt på venlig og kompetent vis, når du kontakter vores kontor. Jeg bistår advokaterne med stort, som småt, inden for alle vores specialeområder.

Som sekretær har jeg stor erfaring med ægtepagter, berigtigelse af ejendomshandler, og tinglysning af bl.a. familieoverdragelser, ægtepagter og fremtidsfuldmagter. Jeg har også et indgående kendskab til formaliteterne i relation til selskabsstiftelser, som jeg har beskæftiget mig en del med.

Under min uddannelse har jeg specialiseret mig i sager om arveret, herunder dødsboskifte og testamenter.

I 2018 blev jeg færdig med EUS-grundforløb til advokatsekretæruddannelsen på Niels Brock, og i 2020 afsluttede jeg hovedforløbet til advokatsekretæruddannelsen på Business College Syd, Mommark Handelskostskole. Jeg har arbejdet som advokatsekretærelev i to år under min uddannelse, inden jeg begyndte som færdiguddannet advokatsekretær hos Advokatfirmaet Sonja Toft.