Separation og skilsmisse

Alle ægtefæller har ret til separation og efter 1 års separation erhverves retten til skilsmisse mod den andens vilje. Ægtefæller, der er enige om at ville skilles, kan opnå skilsmissebevilling efter et ½ års separation. Er visse omstændigheder i ægteskabslovgivningen opfyldt, har en ægtefælle ret til skilsmisse uden forudgående separation.

 

Når man skal skilles, er der tre hovedområder, man skal have styr på:

  • Separation og/eller skilsmisse og vilkårene herfor
  • Bodelingen
  • Børnene – herunder samvær, bopæl, børnebidrag og forældremyndighed

 

Når man skal separeres / skilles skal der tages stilling til en række vilkår, herunder blandt andet hvem der skal bevare retten til en lejet bolig og om der skal svares ægtefællebidrag. Kan der opnås enighed mellem ægtefællerne om disse vilkår, kan separation og skilsmisse bevilges af statsforvaltningen. Er ægtefællerne uenige om vilkårene, må separations- og/eller skilsmissesagen indbringes for retten.
Omkring selve bodelingen hersker der som udgangspunkt aftalefrihed.

 

Kan ægtefællerne ikke blive enige om fordelingen af boet, tilbyder Advokatfirmaet Sonja Toft, at bistå ved bodelingen, således at jeres formue og gæld fordeles i overensstemmelse med praksis og lovgivningen.