Særeje

Hvorfor oprette særeje?

 

Hvad skal være særeje? I bestemmer selv, hvilke værdier og ting der skal være omfattet. Særejet kan omfatte alt, hvad I ejer, men kan også begrænses til kun at gælde enkelte aktiver, for eksempel huset, en virksomhed eller arv.

I kan vælge at tidsbegrænse særejet, så det enten aftrappes år for år i en given periode eller helt falder bort efter et bestemt antal år.

 

Hvorfor oprette særeje?

 

Særeje er en god måde at få fastsat, hvem der ejer hvad i ægteskabet. Det gælder især, hvis der er stor forskel på de værdier, I hver især bringer ind i forholdet. Særejet fastsætter populært sagt, at ‘mit er mit’, og ‘dit er dit’. Særeje kræver, at I er enige og indgår en aftale i form af en ægtepagt.

Den nedskrevne aftale skal underskrives og tinglyses i Personbogen for at blive gyldig.