Ophævelse af sameje

Hvis to parter ejer fast ejendom sammen, men ikke kan blive enig om at sælge, er det nødvendigt at opløse samejet, før et salg kan gennemføres. Der bør i det hele taget altid indgås en skriftlig aftale om, hvad man gør, hvis forholdet går i stykker og ejendommen skal sælges – aftalen skal også i visse situationer tinglyses. Hvis der ikke er lavet en aftale og forholdet er gået i hårdknude, er den eneste løsning at opløse samejet. Ophævelse sker ved, at en eller flere af parterne meddeler, at samejet opløses, dette skal dog varsles.

 

Hvis der herefter ikke kan indgås nogen aftale om, at ejendommen forsøges solgt i fri handel, det vil sige via ejendomsmægler, eller nogen aftale om, at en eller flere af samejerne overtager hele ejendommen, kan der ske salg ved begæring til fogedretten som en frivillig offentlig auktion. Dette sker i princippet efter samme regler som tvangsauktion, idet salget kun kan gennemføres, hvis der opnås dækning af samtlige panthavere ved det bud, der indkommer. Hvis ikke der kommer dækning til samtlige panthavere dvs. at gælden i ejendommen er større end buddet – kan der ikke ske salg på denne måde.