Familieret

Det er altid en god idé at kontakte en advokat, når der skal indgås ægteskab eller andre familieretlige aftaler eller dispositioner. Skal du skilles eller arve, kan en advokat i familieret spare dig for mange problemer.
Advokatfirmaet Sonja Toft har mere end tredive års erfaring i familieret indenfor:

 • Ægteskab
 • Fælleseje
 • Ægtepagt
 • Særeje
 • Skilsmissesæreje
 • Separation
 • Skilsmisse
 • Ægtefællebidrag
 • Ægtefælleskifte
 • Bodeling
 • Skifte af fælles eje
 • Sameje
 • Ophævelse af sameje
 • Børn
 • Forældreansvaret
 • Forældremyndighed
 • Bopæl
 • Samvær

 

Familieretten omfatter også arv og testamenter samt behandling af dødsboer.

Familieret bliver overset af mange danskere

 

Der er desværre et stort antal danskere, som ikke sætter sig ind i den vigtige familieret. Det kan der være flere grunde til. For det første kan det være svært at sætte sig ind i et område, som dækker mange love og regler. For det andet har vi et håb om, at vi aldrig vil komme ud for familieretlige tvister. Skilsmisse og separation er aldrig ønskværdigt, men derimod noget man helst undgår at tale om. Det kan ofte ende i grimme situationer, hvor der virkelig kan blive brug for en god advokat.

I mange tilfælde vil man kunne undgå de uheldige situationer, hvis man i god tid får den rette advokat med på sidelinjen. I tilfælde af giftemål kan det få alvorlige konsekvenser for den enkelte, hvis man ikke allerede ved ægteskabets begyndelse får snakket om formueordning, og om hvad der skal ske i tilfælde af en skilsmisse. Det kan være ubehageligt at tale om, men det er nødvendigt, hvis man gerne vil forebygge problemer.

Står man i den uheldige situation, at man skal skilles eller gå fra hinanden er det vigtigt, at få lavet ordentlige aftaler om såvel bodeling som om børnene. En advokat kan rådgive om juraen i disse sager og få skrevet aftalerne ned. Alt for ofte opstår der uenighed om, hvordan en aftale skal forstås, hvis den ikke er rigtigt formuleret.

Spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget

 

Mange afholder sig fra at ringe til advokat, hvis der opstår spørgsmål. Hos mig er man meget velkommen til at ringe, hvis man har spørgsmål eller har lyst til en uforpligtende drøftelse.

At samarbejde med en advokat er et tillidssag og et spørgsmål om en god mavefornemmelse. Derfor er du meget velkommen til at ringe til Advokatfirmaet Sonja Toft på telefon: 33 70 20 00