Familieret – bodeling

Når I skal skilles, ophører jeres formuefællesskab. Det vil sige, at I skal dele jeres fælles gæld og værdier imellem jer. Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene eller jer begge særeje over særlige ting eller formuer, skal de værdier trækkes ud af boet, inden det gøres op og deles. Hvis man ikke kan nå til enighed om, hvilke aktiver, der skal indgå i delingen af boet, eller hvordan disse skal fordeles, er det hensigtsmæssigt, at hver part får en advokat til at bistå sig. Der kan ligeledes være behov for advokatbistand til belysning af, om der skal ske kompensation af den ene ægtefælle i tilfælde af, at der er store særejeandele hos den anden ægtefælle. Der kan også være behov for bistand til at vurdere, om der er visse aktiver, man kan holde uden for delingen mv.

Endelig kan vi være behjælpelig med indgåelse af forlig, når det er svært at komme til enighed.

Kan ægtefællerne ikke blive enige om fordelingen af boet, tilbyder Advokatfirmaet Sonja Toft, at bistå ved bodelingen, således at jeres formue og gæld fordeles i overensstemmelse med praksis og lovgivningen.