Fælleseje

Ved indgåelse af ægteskab får ægtefællerne automatisk en formueordning, der kaldes fælleseje. Et andet ord for fælleseje er formuefællesskab. Mange tror fejlagtigt, at fælleseje betyder, at ægtefæller råder over fællesformuen i fællesskab og at ægtefællerne hæfter for hinandens gæld. Det er ikke rigtigt.

 

Når man har fælleseje har hver af ægtefællerne såkaldt særråden og særhæften. Det betyder som udgangspunkt, at man hver især råder over det man ejer, og at man hver især hæfter for egen gæld. Der er dog her – som alle steder i den juridiske verden – nogle undtagelser. Du hæfter for gæld stiftet af din ægtefælle, hvis det drejer sig om sædvanlige indkøb til den daglige husholdning eller til jeres børn. Desuden hæfter manden for hustruens indkøb, hvis der er tale om ting, der skal opfylde hendes særlige behov. sidstnævnte er efter manges opfattelse en noget forældet regel, der stammer fra en tid, hvor kvinderne endnu ikke var kommet på arbejdsmarkedet.

 

Ægtefæller hæfter også subsidiært for den anden ægtefælles skat. Dog kun skat opstået i vielsesåret eller senere. Denne hæftelse ophører automatisk ved samlivsophævelse.

HVAD OMFATTER FÆLLESEJET?

 

Fællesejet omfatter ikke blot alt, hvad I hver især ejer ved ægteskabets indgåelse. Det omfatter også alt, hvad I hver især erhverver i fremtiden, uanset om der er tale om arv, gave opsparing eller en gevinst vundet i lotto.