Børnene

Børnene

Når forældrene ønsker at ophæve samlivet, er det største problem altid forholdene omkring parternes børn.

 

Spørgsmålene kan være mange eller få:

 

 • Forældreansvaret
 • Forældremyndigheden
 • Fælles forældremyndighed
 • Ophævelse af fælles forældremyndighed
 • Fuld forældremyndighed
 • Børnenes bopæl
 • Bopælssager
 • Børnebidrag
 • Samværssager
 • Samværsaftaler
 • Samværsresolutioner
 • Børnesager

 

Advokatfirmaet Sonja Toft har meget stor erfaring i alle disse spørgsmål og sager omkring børnene, når forældrene ønsker at flytte fra hinanden.

Et godt råd

* Giv aldrig frivilligt afkald på børnenes bopæl, før du har talt med en advokat.

* Giv aldrig frivilligt afkald på forældremyndigheden, før du har talt med en advokat.

* Lav aldrig frivillige aftaler om børnebidrag, for de kan ikke ændres.

* Lad altid Statsforvaltningen fastsætte børnebidragets størrelse.

 

Forældre kan selv aftale en samværsordning, for der findes ikke regler eller standarder for forældrenes aftalefrihed. Det er dog en god idé at lave en skriftlig aftale om samværet og på den måde undgå tvivl og diskussioner senere hen.

Hvis forældre ikke kan blive enige om omfanget og placeringen af samværet, fastsætter Statsforfatningen omfanget og placeringen af samværet, en såkaldt samværsresolution. Statsforvaltningens afgørelser kan påklages til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Forældre skal selv aftale transport, altså hvem der henter og bringer barnet i forbindelse med samværet. Statsforvaltningen tager ikke længere stilling til uenighed om transport i forbindelse med samvær.

Statsforvaltningen og Ankestyrelsens Familieretsafdeling arbejder efter Vejledning om samvær, som kan findes på www.retsinfo.dk.

Der eksisterer ikke noget standard-samvær, og omfanget af samvær kan fastsættes fra ½ times varighed til 7 ud af 14 dage (7/7 deleordning). Alle sager vurderes konkret efter, hvad der er barnets bedste.

Afhængig af børns alder og modenhed, i praksis fra skolealderen, skal børn høres. Børnene får uanset alder ikke lov til selv at bestemme omfanget eller placeringen af samværet, men Statsforvaltningen lægger vægt på børns holdning.

Hvornår kan samvær ændres?

En samværsresolution eller samværsaftale kan ændres, når der er sket ”væsentlige ændringer”.

”Væsentlige ændringer” kan f.eks. være:

 • At barnet er blevet ældre
 • Hvis barnet selv ønsker mere eller mindre samvær
 • Hvis bopæls- eller samværsforælderen er flyttet (større afstand mellem forældrenes bopæle)
 • Hvis barnet mistrives
 • Hvis samværsresolutionen/samværsaftalen ikke er blevet overholdt
 • Hvis samværsforælderen ikke er i stand til at have samvær (sygdom, misbrug, fængselsophold, udlandsophold)