Ægtepagter

Få lavet en ægtepagt, så der er styr på økonomien og rene linjer fra starten.

 

I Danmark ejer ægtefæller hver sine aktiver og hæfter for hver sin gæld under ægteskabet, og det er først ved ægteskabets ophør på grund af skilsmisse, separation eller død, at formuefællesskabet træder i kraft, dvs. at formuen gøres op og fordeles ligeligt mellem parterne. Med en ægtepagt indgår ægtefæller en aftale om at afvige fra de almindeligt gældende regler, og det er en måde at sikre, at du og din ægtefælle har kontrol over, hvordan formuen fordeles ved ægteskabets ophør.

 

I 2007 blev der indført regler, der undtager pensionsopsparinger fra formuefællesskabet ved skilsmisse og separation. Ønsker du og din ægtefælle ligedeling, fx fordi kvinderne oftest har en lavere pensionsordning pga. barsel, er det hensigtsmæssigt at oprette en ægtepagt.

Det kan også være hensigtsmæssigt at oprette en ægtepagt, hvis du eller din ægtefælle driver selvstændigt erhverv. Ægtepagten kan beskytte formuen, der ellers ville blive påvirket negativt ved en konkurs. Ægtepagten kan også udvides, så den ved dødsfald viderefører formuen til livsarvinger i stedet for at dække eventuelle kreditorer, hvis afdøde ægtefælle var forgældet.