Ægtefælleskifte

Pr. 1. marts 2012, træder en ny ægtefælleskiftelov i kraft.  Formålet med den lov, er, at det skal gøres hurtigere og billigere at få delt ægtefællernes formuer i forbindelse med en skilsmisse.

Efter de nugældende regler, kan enhver af ægtefællerne indbringe et ægtefælleskifte for skifteretten, dog forudsat at der er en positiv formue. Herefter indkalder skifteretten til et indledende skiftemøde.  Hvis skifteretten vælger at tage bodelingen under offentligt skifte, vil der blive udpeget en advokat som skifterettens medhjælper. Medhjælpe-

ren har ikke særlige beføjelser, og sagens ekspedition vil i vidt omfang bero på ægtefællens vilje til at søge sagen oplyst.

 

Hvis den ene eller begge ægtefæller imidlertid ikke er samarbejdsvillige, vil man ofte opleve, at sager trækker ud i unødvendigt langt tid, dels at der på løber betydelige omkostninger til egen advokat.  Det sker, at parterne ikke kan nærme sig hinanden, hvorefter man har mulighed for et offentligt skifte med skifterettens mellemkomst.  Derved har ægtefællerne formentlig allerede afholdt en del omkostninger for det forgæves arbejde og ydermere venter der ægtefællerne ganske betydelige omkostninger til det offentlige skifte.