Ægtefællebidrag

I har pligt til at forsørge hinanden når I er gift. Forsømmer den ene ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du anmode Statsforvaltningen om at pålægge din ægtefælle at betale bidrag. Den som skal separeres eller skilles, kan fremsætte krav om at få tillagt ægtefællebidrag fra sin tidligere ægtefælle. Dette kan ske på følgende måde:

  • I må være enige om, at der skal betales bidrag og hvor længe.
  • Hvis I er uenige er det op til den der kræver bidrag kontakte statsforvaltningen, som herefter sender sagen til retten.
  • Når dommeren skal træffe afgørelse om der skal betales bidrag er der flere forhold dommeren kigger på:
  • Hvor længe har I boet sammen før I indgik ægteskab og hvor længe I har været gift.
  • Om den der kræver bidrag har tilstrækkelig indtægt til at klare sig selv.
  • Dommeren ser også på, om den der skal eventuelt skal betale også har en indtægt, som gør det muligt at betale bidraget.
  • Længden på bidraget vil sjældent overstige 10år. Ej heller blive bestemt ud fra ægteskabets længde og behovet for bidrag stagersbehov.

 

Bidragets størrelse

Hvis parterne ikke er enige om bidragets størrelse, er det Statsforvaltningen der kommer ind i sagen. Det er Statsforvaltningen der vurderer bidragets størrelse.